4/4/08

IBBY

IBBY fundouse en Zurich (Suiza) en 1953 e está constituida por máis de sesenta Seccións Nacionais.
A Organización Internacional para o Libro Xuvenil (IBBY) é un colectivo sen ánimo de lucro. Está composto por asociacións e persoas de todo o mundo comprometidas coa idea de propiciar o encontro entre os libros e a infancia.
As súas misións son:
- Promover o entendemento internacional a través dos libros para nenos e mocidade.
- Facilitar aos nenos e xóvenes de todos os países oportunidades para acceder aos libros de calidade literaria e artística.
- Favorecer a publicación e distribución de libros de calidade para nenos/as e mocidade, especialmente nos países en desenvolvemento.
- Proporcionar apoio e formación a quenes traballan con nenos/as e xóvenes e con libros concebidos para eles.
- Estimular a investigación e a publicación de traballos académicos no campo dos libros para nenos/as e mocidade.

No hay comentarios: